Produkte
Datenleitungen

LiYY

LiYY

flexibel Adern nach DIN 47100

LiYCY

LiYCY

flexibel Adern nach DIN 47100 Cu-abgeschirmt

LiYY-TP

LiYY-TP

flexibel paarverseilt Adern nach DIN 47100

LiYCY-TP

LiYCY-TP

flexibel paarverseilt Adern nach DIN 47100 Cu-abgeschirmt

LiYCY-CY-TP

LiYCY-CY

flexibel Adern nach DIN 47100 einzeln- und gesamtgeschirmt

LiYCY-CY

LiYCY-CY-TP

flexibel Adern nach DIN 47100 paarig- und gesamtgeschirmt